Masz pytanie?

REGULAMIN

Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 24708
Subskrypcja

 

1.    Właścicielem sklepu internetowego „IMPERIAL”  jest firma „ IMPERIAL”-sklep internetowy  NIP: 625-243-05-88 REGON: 366539899   

2.    Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właściciela i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

3.    Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku "wyślij zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.

4.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę „IMPERIAL” w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Złożenie zamówienia w naszym sklepie nie wymaga rejestracji konta! 

5.    Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych potwierdzane telefonicznie, lub e-mailowo przez firmę „ IMPERIAL”. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma "IMPERIAL” zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.

6.    Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy "IMPERIAL” lub dostarczenia potwierdzenia o dokonaniu przelewu. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę "IMPERIAL” oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera/ Pocztę Polską. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.

7.     Koszt transportu do 100km od siedziby firmy przy zamówieniach powyżej 1600zł pokrywa sklep IMPERIAL Koszt transportu przy zamówieniach poniżej 1500zł pokrywa Zamawiający wg aktualnego cennika Poczty Polskiej bądź wybranej firmy kurierskiej. Na koszty transportu składa się kilka czynników, zatem Zamawiający każdorazowo  zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o wysokości tych kosztów przed wysyłką towaru. Zakupy powyżej 9000zł transport gratis na terenie całego kraju. W przypadku transportu ( EU ) na terenie Europy ceny ustalane każdorazowo indywidualnie. 

8.    Firma "IMPERIAL” zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia lub zmiany ceny zamawianego towaru firma "IMPERIAL”  zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Firma „ IMPERIAL” zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego przedpłaty.

9.    Zamówienia złożone po godzinie 13.00 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

10.Firma „ IMPERIAL” każdorazowo wystawia dowód sprzedaży, który dołączony jest do przesyłki. 

11.Zwrot towaru bez podania przyczyny, do 14 dni, po ustaleniu telefonicznym. Mebel musi być odpowiednio zabezpieczony by nie uległ uszkodzeniu w transporcie.

Koszt transportu przy zwrocie towaru pokrywa kupujący.

Sklep "IMPERIAL" dokona zwrotu pieniędzy do 14 dni od dnia przyjęcia zwróconego towaru.

Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: antyki.imperial@gmail.com  Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

IMPERIAL-SKLEP INTERNETOWY

PRZECZYCE ul. 21 STYCZNIA 159

 

42-460 MIERZĘCICE

 

antyki.imperial@gmail.com

 

Ja ....................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu w sklepie IMPERIAL

Data zawarcia umowy to: .......................................

Imię i Nazwisko: ...........................................

Adres...........................................................................................

tel. kontaktowy ...........................

 

12.Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy "IMPERIAL”. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

13.Wywóz przedmiotów artystycznych i innych przedmiotów zabytkowych podlega kontroli. Obecnie, zgodnie z prawem polskim, wywóz jakiegokolwiek zabytku nie wpisanego do rejestru zabytków mającego nie więcej niż 55 lat lub nie wpisanych do rejestru zabytków będących obiektami techniki mających nie więcej niż 25 lat, jak również dzieł twórców żyjących, materiałów bibliotecznych powstałych po 31 grudnia 1948 r. i innych przedmiotów o cechach zabytków nie będących zabytkami, nie wymaga pozwolenia na wywóz. W tych okolicznościach, a także na życzenie wnioskodawcy, wojewódzki konserwator zabytków wydaje zaświadczenia, że nie wymagane jest pozwolenie. We wszystkich innych wypadkach wymagane jest pozwolenie na wywóz zabytków.

14.Numer konta: PL 58 1050 1272 1000 0092 3830 0785 SWIFT/BIC :INGBPLPW

15.Zamówienia w serwisie „IMPERIAL.” dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

       16.Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.

       17. W sklepie internetowym firmy "IMPERIAL" nie wymagamy rejestracji konta (nie wymagamy logowania) aby dokonać zakupu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę „IMPERIAL” w celu realizacji zamówienia. 

Po zrealizowaniu zamówienia kasujemy wszelką korespondencje drogą elektroniczną (email).

Facebook